CBE Polska

EEX opublikowała harmonogram polskich aukcji EUA

Steffen LobnerWedług kalendarza aukcji opublikowanego przez EEX nasz kraj zmierza w przyszłym roku sprzedać na EEX łącznie prawie 117 mln jednostek EUA. "Jak wynika z harmonogramu EEX, aukcje EUA w imieniu Polski będą w przyszłym roku, podobnie jak dotychczas, przeprowadzane w co drugą środę. Pierwszą aukcję zaplanowano na 16 stycznia, a ostatnią do 4 grudnia 2019 r. Na cały rok zaplanowano do sprzedaży 116,957 mln uprawnień. Z czego okresie od stycznia do końca lipca na każdej aukcji oferowanych będzie 4,4285 mln jednostek EUA, w sierpniu po 2,2145 mln, od września do końca listopada 6,5855 mln uprawnień, a grudniu 6,5875 mln EUA." - dowiadujemy się z artykułu opublikowanego na www.cire.pl

Więcej na ten temat można będzie posłuchać podczas prelekcji Steffena Löbnera, Starszego kierownika projektu w European Energy Exchange na VI edycji Emission and Energy Trading Summit, które odbędzie się 29 stycznia 2018 roku w Warszawie.

Polskie Linie Lotnicze LOT w programie VI Emission and Energy Trading Summit

Mateusz DziudziellotMateusz Dziudziel, Kierownik Działu Planowania i Rozliczania Paliwa Lotniczego w Polskich Liniach Lotniczych LOT wygłosi prelekcję podczas VI Emission and Energy Trading Summit, które odbędzie się 29 stycznia 2019 roku w Warszawie. Prelekcja będzie dotyczyć redukcji emisji w PLL LOT w ramach systemu EU ETS. Mateusz pełni funkcje Fuel Managera, która skupia się na koordynowaniu wszystkich procesów paliwowych w PLL LOT. Prowadzi działania mające wdrażać najlepsze zasady i praktyki z zakresu efektywności paliwowej. Więcej...

Rząd przyjął projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przewiduje on rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej - poinformowało CIR. Projekt przygotowało Ministerstwo Energii. Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. O nowych przepisach rozmawiać będzimey juz 5 grudnia 2018 roku w Warszawie na XI Warsztatach "Nowe zasady wsparcia kogeneracji od 2019 roku". Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras. Zapraszamy.

Radosław Kapułka, Radca Prawny z Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy wystąpi podczas VIII Smart Communications & Technology Forum

szostek barTematem prezentacji Radosława Kapułki będą nowe regulacje dla OSD w świetle nowelizacji prawa energetycznego. Będzie ona miała duży wpływ na funkcjonowanie w zakresie opomiarowania energii elektrycznej oraz dystrybucji. Podczas wystąpienia dowiemy się o kluczowych zmianach na które OSD muszą się przygotować w wyniku nowelizacji. Radosław Kapułka specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą podmiotów działających na rynkach regulowanych - w szczególności na rynku energetycznym przedsiębiorstw przesyłowych. Orzeczenia wydawane w prowadzonych przez niego sprawach są publikowane w systemach informacji prawnej. Więcej...

O efektywnej i energooszczędnej dystrybucji ciepła w Grudziądzu

OPEC grudziadz sloganMiło nam poinformować, że Andrzej Surma - Prokurent, Kierownik Działu Marketingu OPEC-SYSTEM potwierdził swoje merytoryczne zaangażowanie w II seminarium pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo", które odbedzi się się 12 grudnia 2018 w Warszawie. Podczas wydarzenia opowie o obecnie realizowanych projektach w ramach dofinansowania ze środków z POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Inwestycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła oraz poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery. Przysłuży się temu wymiana najstarszych i o najgorszym stanie technicznym odcinków sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów cieplnych. Przewidywana wartość projektu to ponad 50 mln. złotych. Więcej...

VI Emission and Energy Trading Summit już 29 styczna 2019 w Warszawie

VI Emission and Energy Trading Summit
Już po raz szósty zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce handlu energią i uprawnieniami do emisji CO2. "VI Emission and Energy Trading Summit" odbędzie się w Warszawie w dniu 29 stycznia 2019 roku. Nadchodzącą VI edycję prezentujemy Państwu w nowej odsłonie poszerzonej o kwestie redukcji emisji w branży lotniczej oraz wprowadzeniu systemu CORSIA. W ramach agendy wydarzenia oprócz zagadnień związanych typowo z rynkiem CO2, odniesiemy się również do tych wspólnych dla: CO2, hurtowego handlu energią i gwarancjami pochodzenia. Tak jak w poprzednich latach, kładziemy nacisk na rozpropagowanie informacji o konferencji poza granicami Polski. Podobnie jak w minionych edycjach nasza konferencja będzie znakomitym miejscem do wymiany poglądów i przedstawienia stanowisk poszczególnych podmiotów funkcjonujących na rynku. W toku dyskusji spróbujemy uzgodnić wspólne problemy i wypracować propozycje ich rozwiązania. Więcej...

Evaldas Žibaitis, Kierownik Działu AMI, ESO wystąpi podczas VIII Smart Communications & Technology Forum, 21 stycznia 2019, Warszawa

esoEvaldas Žibaitis opowie podczas swojego wystąpienia o procesie oraz harmonogramie instalacji 1,8 milionów inteligentnych liczników energii elektrycznej za którą odpowiada. Jest to część większego projektu litewskiego OSD Energijos Skirstymo Operatorius (ESO), które zainwestuje około 219 milionów euro w instalację około 2 milionów inteligentnych liczników energii elektrycznej i gazu w ciągu najbliższych pięciu lat. Inteligentne liczniki pomogą gospodarstwom domowym zaoszczędzić co najmniej 7% energii elektrycznej rocznie. Więcej...

Ostatnie miejsca na spotkanie o inicjatywach klastrowych w Częstochowie

LivingLab

Już za tydzień (22.11. w Częstochowie) nasze bezpłatne spotkanie dla śląskich przedsiębiorców, których interesują inicjatywy w ramach klastrów energii. W programie eksperci m.in.: Ministerstwa Energii, Tauron Dystrybucja, Biocontrol, Wago, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy, ZPUE, Oracle, Instytutu Geodezji i Kartografii, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, Klaster energii “Żywiecka Energia Przyszłości” Klaster Podhalańsko-Orawskiego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zostało kilka wolnych miejsc. Zapraszamy do rejestracji. Wiecej,,,

Strona 1 z 87

Joomlart